Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

University of Applied Sciences

Daarom Stenden

visual page

Het beste naar boven halen in iedere student. Dat is de missie van Stenden Hogeschool. Tijdens je opleiding krijg je daarom veel persoonlijke begeleiding en is er ruime aandacht voor de praktijk. Je krijgt veel mogelijkheden om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken, je grenzen te verleggen.

Onderzoekend en nieuwsgierig

Bij Stenden Hogeschool krijg je onderwijs dat jouw onderzoekende en nieuwsgierige houding stimuleert. Tijdens je opleiding werk je aan drie vaardigheden, waarmee je later het verschil kunt maken:

  • issues van morgen begrijpen en beïnvloeden
  • internationaal en intercultureel je weg vinden
  • samenwerken en cocreëren

Issues van morgen begrijpen en beïnvloeden

Je werkt aan je vermogen om problemen te begrijpen die een blijvend effect hebben op de toekomst. In het onderwijs en onderzoek van Stenden ligt de focus op die kwesties die essentieel zijn voor de duurzaamheid van een sector, gemeenschap, geografisch gebied, organisatie of discipline.

Internationaal en intercultureel je weg vinden

Je leert internationaal en intercultureel goed uit de voeten te kunnen. Zodat je het verschil kunt maken in de wereld van morgen: een internationale wereld. Stenden is daarom een internationale en interculturele hogeschool, met meer dan 90 nationaliteiten en vestigingen in Noord-Nederland en het buitenland. Een hogeschool die je stimuleert om nieuwe werelden te ontdekken.

Samenwerken en cocreëren

Je ontwikkelt je vaardigheid om samen te werken en cocreëren: met collega’s, internationaal, intercultureel, tussen kennisgebieden etc. Daarmee heb je een belangrijke succesfactor voor je toekomstige loopbaan in huis. In het onderwijsprogramma Probleemgestuurd onderwijs leer je gezamenlijk oplossingen voor problemen uit je werkterrein te creëren.

Vanaf 2018 gaan Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool fuseren! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Ga verder naar www.stenden.com