Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

University of Applied Sciences

Probleemgestuurd onderwijs

visual page

Studeer je aan Stenden, dan krijg je les volgens de methode Probleemgestuurd onderwijs (PGO). Je leert de theorie niet alleen uit de boeken, maar gaat samen met je medestudenten actief op zoek naar kennis. Dat doe je aan de hand van casussen uit de beroepspraktijk.

  • Je leert oplossingsgericht denken.
  • Je ontwikkelt je kritisch denkvermogen.
  • Je leert samenwerken en taken verdelen.
  • Je leert gestructureerd werken volgens een projectplan.
  • Je ontwikkelt praktische vaardigheden, zoals vergaderen, presenteren en notuleren.

Hoe werkt PGO?

Je behandelt de stof aan de hand van praktijkvraagstukken, die je in kleine groepjes analyseert, oplost en nabespreekt. Je gaat op zoek naar oplossingen voor het probleem en werkt samen om tot het beste resultaat te komen. Je docent (tutor) begeleidt jullie door mee te kijken en in te grijpen als dat nodig is. In jullie besprekingen neem je soms de rol van notulist in, soms ben je voorzitter, hou je de tijd in de gaten of noteer je belangrijk punten op het bord. Zo doe je ervaring op met al deze rollen.

Kortom: met Probleemgestuurd onderwijs krijg je kennis van de theorie én doe je belangrijke vaardigheden op die later van pas komen als je aan het werk gaat.

Vanaf 2018 gaan Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool fuseren! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Ga verder naar www.stenden.com