University of Applied Sciences

Sustainability in Hospitality en Tourism

Businesses of all kinds are increasingly embracing the ‘3 Ps’: People, Profit and Planet, and the hospitality industry is no exception. These businesses recognise the importance of sustainability, while their guests are also becoming increasingly socially aware. The Department of Sustainability in Hospitality and Tourism carries out practical research on this area with the objective of improving sustainability in the tourism and hospitality industry.

Students and professionals

We operate as part of a wider network which includes businesses, non-profits, government and students. If you are enrolling in one of our courses this year and take an interest in sustainability, you are eligible to help out with our research. We invite students to participate in all our research projects, the findings of which are discussed by our lecturers in their classes. Meanwhile, the Department also contributes directly to the education of Stenden students by developing curricula, including the minor ‘Future-proof Hospitality: the CSR Challenge’.

We also involve various field experts in our research, many of whom play an important role. Since we aim to ensure that our research is as practical as possible, they are represented in the Department’s Research Group [Kenniskring]. The professionals contribute research topics and provide input for the projects, in addition to ensuring that the findings are shared with members of the business community.
lity in the tourism and hospitality industry.

Projects

The Department is involved in a number of different projects, several examples of which are listed below. Each of these projects ties in with one of the following areas of research.

  • ‘Enjoy!’: how can you ensure that sustainability is the core of your hospitality product or service and is reflected in every aspect? In other words: how can you create a service which is fully sustainable in every way without adversely affecting the customer experience?
  • ‘Join!’: how can businesses involve customers and employees in the sustainability process?
  • ‘Support!’: how can sustainability be integrated into the business process?

Fully Sustainable Hotel Experience

The majority of European hotels ask their guests to reuse their towels, while is it also becoming increasingly common to see vegetarian items and Fair Trade coffee on the menu. Still, how do you ensure that sustainability goes beyond a few basic measures and that the hotel experience you offer your guests is fully sustainable, without undermining the guest experience? Through its research project ‘A Fully Sustainable Hotel Experience’, the Department aims to work with colleagues at NHTV Breda University of Applied Sciences to develop a hotel concept in which the three dimensions of sustainability – people, profit and planet – are fully integrated. We feel this concept inspires people and employees to contribute to sustainability. The project is funded in part by the Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH).

Reusing towels

It may be the most tangible example of sustainability policy you’ll find in any hotel: the slip requesting guests to reuse their towels in order to reduce hotel water consumption and protect the environment. Yet research has shown that only 16 per cent of guests take this message to heart and actually do use the towel for two days rather than one. What might be done to improve this? Working with Stenden Hotel and third-year students of our School of Hotel Management, the Department is investigating whether the message printed on the slips might be rephrased so as to incite more people to reuse their towels.

Myths about young holidaymakers

When young people go on holiday, are they interested mainly in having a good time? Do they really spend all their time online? Do they go for the cheapest option, with little or no interest in nature and the environment, or are they, in fact, interested in nature trails and other outdoor activities when dreaming about a trip or planning a holiday? Through this research study, the Department intends to find an answer to these questions by exploring some of the values that influence young tourists. The initial findings of the study are encouraging: it turns out that, when going on holiday, young people are mainly looking to relax and recharge. For that reason, large numbers of young people do enjoy nature holidays, often combined with cultural activities. These teenagers and young adults are influenced by values such as altruism and an interest in nature when thinking about where they would like to go on holiday and booking their trip. The Department is conducting this study in conjunction with market research company TNS NIPO, the European Tourism Futures Institute (ETFI) and Dr Simona Staffieri.

Research Group

The Research Group is headed by our Professor of Applied Sciences, Dr Elena Cavagnaro, while the other members of the group are lecturers at Stenden and professionals working in the field, whose responsibility is to ensure that the research has practical relevance. They provide input by suggesting research topics and sharing relevant findings of their research with businesses and other organisations, while the lecturers incorporate the findings in their classes.

Contact

If you have any questions about the Research Group or would like to receive more information, please contact our Office Manager, Regina van der Meer. She can be contacted by telephone at +31 (0)6 153 197 09 or by e-mail at regina.van.der.meer@stenden.com.

Members

The Research Group of the Sustainability in Hospitality Research Group includes the following members:

Contact

Stenden
School of Hospitality
Postbus 1298

Rengerslaan 8
NL-8900 CG Leeuwarden, the Netherlands 

Administrative Assistant in the Sustainability in Hospitality and Tourism Department: Ms Regina van der Meer
E: regina.van.der.meer@stenden.com
T: +31 (0)6 15319709

Office Manager ESR/Academisation Office: Ms Sonja Schuil
E: sonja.schuil@stenden.com
T: +31 (0)6 19281329

Sustainability in Hospitality en Tourism

Ondernemen met oog voor profit, people en planet wordt steeds belangrijker, ook in de gastvrijheidssector. Ondernemers zien het belang van duurzaamheid in en ook gasten worden steeds meer maatschappelijk bewust. Het lectoraat Sustainability in Hospitality en Tourism doet praktijkgericht onderzoek naar dit onderwerp. Met als doel: meer duurzaamheid in de hospitality branche en het toerisme.

Studenten en professionals

Dat doen we niet alleen. Bedrijven, instellingen, overheden én studenten werken mee. Ga je studeren aan Stenden en ben je geïnteresseerd in duurzaamheid? Dan kan je helpen. Bij alle onderzoeksprojecten vragen we studenten mee te doen. De resultaten van het onderzoek verwerken docenten in hun lessen. Het lectoraat draagt ook bij aan het onderwijs door onderwijsprogramma's te ontwikkelen, zoals de minor 'Future proof hospitality: the CSR challenge'.

Ook de professionals uit het werkveld hebben een belangrijke rol. Om het onderzoek optimaal te laten aansluiten op de praktijk zijn zij vertegenwoordigd in de kenniskring, de onderzoeksgroep van het lectoraat. De professionals dragen onderzoeksonderwerpen aan en leveren input voor de projecten. Ook zorgen ze ervoor dat de resultaten terugstromen in het bedrijfsleven.

Projecten

Het lectoraat werkt aan verschillende projecten. Hieronder vind je een paar voorbeelden. De projecten sluiten allemaal aan bij een van de volgende onderzoekslijnen.

'Enjoy!': hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid de kern van je gastvrijheidsproduct is en in elk aspect terugkomt, kortom: hoe creëer je service die van a tot z duurzaam is, zonder dat de belevenis van de klant daaronder te lijden heeft? 'Join!': hoe kunnen bedrijven klanten en medewerkers betrekken bij duurzaamheid? 'Support!': hoe kan duurzaamheid ingepast worden in het bedrijfsproces?

Volledig duurzame hotelervaring

De meeste hotels vragen hun gasten om hun handdoeken te hergebruiken en steeds vaker zie je vegetarisch eten en fair trade koffie op het menu. Maar hoe zorg je er nu voor dat duurzaamheid niet blijft bij een enkele ingreep, maar dat je de gast een hotelervaring biedt die volledig duurzaam is? Zonder dat de gastbeleving minder wordt? In het onderzoeksproject 'A fully sustainable hotel experience' wil het lectoraat samen met collega's van de hoger onderwijsinstelling NHTV Breda een hotelconcept ontwikkelen waarin de drie dimensies van duurzaamheid, mensen, middelen en milieu, geïntegreerd zijn. Dit concept inspireert mensen en medewerkers om bij te dragen aan duurzaamheid. Het project wordt mede gefinancierd door het Center of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH).

Handdoeken hergebruiken

Het is waarschijnlijk het meest bekende voorbeeld van duurzaamheid in een hotel: het kaartje waarop gasten gevraagd wordt om hun handdoeken te hergebruiken om het milieu te sparen. Toch heeft onderzoek bewezen dat maar zestien procent van de gasten zich aangesproken voelt door deze boodschap en de handdoeken daadwerkelijk twee dagen in plaats van één gebruikt. Kan dit beter? Het lectoraat bekijkt samen met Stenden Hotel en derdejaarsstudenten van de Hogere Hotelschool of de boodschap op deze kaartjes anders kan, zodat meer gasten hun handdoek gaan hergebruiken.

Mythes over jongeren en vakanties

Willen jongeren op vakantie vooral plezier maken? Zijn ze altijd online? Kiezen ze voor de goedkoopste oplossing en hebben ze daardoor geen aandacht voor natuur en milieu? Of speelt de natuur juist een rol als ze over een reis dromen of een vakantie plannen? Met dit onderzoek wil het lectoraat antwoord krijgen op deze vragen door te bekijken welke waarden de keuzes van jonge toeristen beïnvloeden. De eerste resultaten zijn bemoedigend: jongeren willen op reis vooral ontspannen en tot rust komen. Om deze reden zoekt een vaste groep jonge vakantiegangers de natuur op, vaak in combinatie met cultuur. Waarden zoals altruïsme en aandacht voor de natuur beïnvloeden deze jongeren op het moment dat ze dromen over een reis en hun vakantie boeken. Dit onderzoek voert het lectoraat samen uit met TNS NIPO, de ETFI en Dr. Simona Staffieri.

Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Elena Cavagnaro. De kenniskring bestaat verder uit docenten van Stenden en mensen uit het werkveld. De professionals zien er op toe dat het onderzoek aansluit bij de praktijk. Zij leveren input door onderwerpen aan te dragen en geven de onderzoeksresultaten terug aan bedrijven en instellingen. De docenten zorgen ervoor dat de opgedane kennis terugkomt in het onderwijs.

Contact

Heb je vragen aan de kenniskring of wil je meer informatie? Neem dan contact op met officemanager Regina van der Meer, tel. 06 153 197 09 of e-mail: regina.van.der.meer@stenden.com.

Leden

De kenniskring van het lectoraat Sustainability in Hospitality bestaat uit:

 

Contact

Stenden
School of Hospitality
Postbus 1298

Rengerslaan 8
8900 CG Leeuwarden

Secretaresse lectoraat Sustainability in Hospitality: Regina van der Meer
E: regina.van.der.meer@stenden.com
T: (06) 15 31 97 09

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@stenden.com
T: (06) 19 28 13 29

Stenden AIHR - Academy of International Hospitality Research