Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

University of Applied Sciences

Lector

Dr. Ineke Delies

Ineke Delies volgde de opleiding Nederlands, handvaardigheid en en kunstgeschiedenis aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius en studeerde daarna Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze in 1983 afstudeerde. In de jaren daarna bekleedde ze diverse directiefuncties in het onderwijs, vaak met innovatie en externe contacten in haar portefeuille. Ze ontwikkelde onderwijsmethodes voor het Middelbaar Technisch Onderwijs en was initiator van grote interorganisatorische innovatieprojecten tussen onderwijs en bedrijfsleven. In 2009 promoveerde ze aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift (pdf) luidt: 'Verbindingskracht & Combinatie-vermogen, een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven'.

Sinds 2009 is ze lector van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.

Inauguration speech

Bij haar benoeming tot lector in 2009 hield Delies een inauguration speech (pdf).

Publicaties

  • Delies, I. (2009): Verbindingskracht & Combinatievermogen. Een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven, Thesis. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (proefschrift)
  • Delies, I. en Zantingh, C. (2013): Grensverleggende impulsen aan toerisme in Drenthe en de regio Osnabrück. In “Drenthe” een uitgave van Drenthe Magazine, 18 november 2013
  • Delies, I. (2013): Multidisciplinaire samenwerking in de regio in Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2013. Uitgave van het NRIT Den Bosch, oktober 2013
  • Delies, I. (2013): In de Verlenging. Terug- en vooruitblik 1e en 2e lectoraatsperiode. Deel 3 van de publicatiereeks van het lectoraat, uitgegeven door Alfa-college en Stenden University, Emmen, juni 2013
  • Delies, I. en Zantingh, C. (2013): Toerisme in Euregio krijgt door kenniskringen grensverleggende impulsen. In Het Ondernemersbelang, nummer 2, mei 2013
  • Delies, I. (2015) Het programma Healthy Lifestyle binnen het HANNN. AHA Magazine special Healthy Lifestyle Programma, p. 12-14.
  • Delies, I. (2015). MBO Lectoraten. Volkskrant, Opiniepagina.
  • Delies, I. (2015). Met Regionaal Co-makership ontwikkel je enorme verbindings- en innovatiekracht. Koers magazine special Regionaal Co-makership van Alfa-college, p. 9-10.
  • Delies, I. (2015) Verbindingskracht & Combinatievermogen: dé basiskenmerken van succesvolle samenwerking beroepsonderwijs/bedrijfsleven. Bildungskalender 2016, Leusden ISW p.2 juni 2016.
  • Delies, I. (2015). Grenzenloos verbinden en combineren. In H. Blom en C. Zantingh (red.). Rijnland in de Regio. Onderzoek en activiteiten van Stenden Hogeschool en het Alfa-college in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio. Leeuwarden/Groningen: Stenden Hogeschool en Alfa-college p. 47-69.

Benieuwd naar alle publicaties van het lectoraat? Bekijk dan de jaaroverzichten:

Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool zijn gefuseerd! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. Ga je binnenkort studeren en wil je meer weten over onze nieuwe hogeschool? Kijk dan op www.nhlstenden.com.

Ga verder naar www.stenden.com