Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

University of Applied Sciences

Leadership and Change Management

Eén ding is zeker: organisaties veranderen continu. Net als de maatschappij waar ze onderdeel van zijn. Eigenlijk is een organisatie deels een weerspiegeling van de samenleving. En ook het leidinggeven aan organisaties ontwikkelt zich steeds verder. Een uitdaging voor het lectoraat Leadership and Change Management dat onderzoek doet naar leiderschap bij organisatieveranderingen. 

Menselijke aanpak

Leidinggeven aan veranderingen binnen organisaties zou veel meer van binnenuit, in plaats van van bovenaf moeten komen. Naast doelen en resultaten moeten we ons richten op een meer mensgerichte manier van leidinggeven. Bij ons onderzoek kijken we daarom niet alleen naar de vorm maar ook naar de inhoud, de normen en waarden en zingeving van mensen. De lector en kenniskringleden publiceren regelmatig over onder andere vriendschap, welzijn, morele en ethische afwegingen en persoonlijk leiderschap in organisaties.

Relatie met het onderwijs

Leadership and Change Management is verbonden aan de School of Social Work and Arts Therapies en aan de Masteropleiding Learning and Innovation van Stenden Hogeschool. Het lectoraat heeft een breed netwerk dat bestaat uit hogescholen in Noord Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Onderzoek en praktijk

Met ons onderzoek proberen we kennis en inzicht te krijgen. Maar we willen leiderschap en organisatieveranderingen ook in de praktijk ondersteunen. We zetten onderzoek daarom ook in als reflectie- en leerinstrument. Deze aanpak heeft lector Anthonio beschreven als Reflectief Longitudinaal Onderzoek (pdf).

Organisaties moeten regelmatig tevredenheidsonderzoek doen. De kenniskring bedacht een manier waarmee je makkelijker gegevens kunt verzamelen voor dit onderzoek. Organisaties zijn hier heel positief over. Net als promovendi, die deze aanpak kunnen gebruiken bij hun promotieonderzoek.

Bekijk een overzicht van projecten (pdf) van de kenniskringleden.

Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Gabriël Anthonio. De kenniskring bestaat verder onder andere uit medewerkers en docenten van Stenden Hogeschool. Alle kenniskringleden doen onderzoek, geven onderwijs, verzorgen trainingen, wisselen kennis uit, bezoeken congressen en werken aan hun eigen ontwikkeling.

Contact

Heb je vragen aan de kenniskring of wil je meer informatie? Neem dan contact op met office manager Sonja Schuil: 06-19281329 of sonja.schuil@stenden.com.

Leden

De kenniskring van het lectoraat Leadership and Change Management bestaat uit:

Contact

Stenden Hogeschool
Education, Services & Research (ESR)
Bureau Academische Zaken
Postbus 1298 

Rengerslaan 8
8900 CG Leeuwarden 

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@stenden.com  
T: 06 19 28 13 29

Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool zijn gefuseerd! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. Ga je binnenkort studeren en wil je meer weten over onze nieuwe hogeschool? Kijk dan op www.nhlstenden.com.

Ga verder naar www.stenden.com