Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Op de website van NHL Stenden vind je de actuele informatie van de opleiding Creatieve Therapie.

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Op de website van NHL Stenden vind je de actuele informatie van de opleiding Creatieve Therapie.

University of Applied Sciences

Creatieve Therapie

(B Creatieve Therapie)

Bachelor Degree, voltijd

visual page

In het kort

Help je graag andere mensen? Lijkt het je interessant en leuk om mensen met psychische problemen op een kunstzinnige manier te helpen zoals met tekenen, rollenspelen of muziek? Dan is de opleiding Creatieve Therapie (CT) jouw studie!

 • Je wordt opgeleid tot specialist in de therapievorm drama of beeldend vormen.
 • Je leert hoe je met onderzoek de hulpverlening ondersteunt.
 • Je krijgt veel ruimte om praktijkervaring op te doen.
 • Je werkt samen in kleine groepen aan cases uit de praktijk.
 • De opleiding biedt mogelijkheden voor internationale uitwisseling en stage.

Loopbaan

Met het hbo-diploma Creatieve Therapie op zak kun je als zelfstandig creatief therapeut een eigen praktijk starten. Je kunt ook aan de slag in een psychologenpraktijk, het speciaal onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, dagverblijven voor ouderen en organisaties voor speciale doelgroepen. Creatief therapeuten kunnen ook advies geven bij veranderings- en ontwikkelingsprocessen bij bedrijven.

Specialist in creatieve uitingen

 • Als creatief therapeut ben je specialist in het herkennen en vertalen van creatieve uitingen.
 • Je weet hoe je kunstzinnige materialen gericht inzet bij de diagnose en behandeling van cliënten.
 • Je probeert je cliënten dichter bij zichzelf te laten komen en oplossingen te leren vinden voor iets waarover ze moeilijk kunnen praten.
 • Je komt verschillende problematieken tegen: vrouwen met anorexia, oorlogsslachtoffers, ouderen met een depressie, slachtofferhulp, kinderen met autisme, gevangenen, mensen met burnout, etc.

Beroepen

Je kunt aan de slag als:

 • creatief of vaktherapeut binnen een praktijk, instelling, bedrijf of het speciaal onderwijs
 • zelfstandig therapeut in je eigen praktijk

Opleiding

De opleiding Creatieve Therapie (CT) leert je hoe je mensen met psychische problemen helpt door kunstzinnige middelen te gebruiken, en wel met drama of beeldend vormen. Aan het begin van je opleiding kies je voor een van deze therapievormen. Bij beide vormen gaat het om het proces. Coaching, preventie, begeleiding, behandeling en training spelen een belangrijke rol. Ook leer je in de opleiding hoe je met onderzoek je hulpverlening ondersteunt. In vier jaar word je opgeleid tot creatief therapeut en kun je cliënten doelgericht en praktisch behandelen en begeleiden.

Drama

Bij Drama help je mensen al spelend hun problemen te accepteren en te verwerken. Je gebruikt toneelspel, improvisatie, mimiek, beweging, etc. Cliënten gaan hun eigen denk- en gedragspatronen beter begrijpen. Je kunt spel ook inzetten om sociale vaardigheden aan te leren.

Beeldend Vormen

Bij Beeldend Vormen gebruik je beeldende technieken als tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen en construeren. Dit kan allerlei gevoelens bij een cliënt oproepen. Het kan cliënten ook helpen zichzelf beter te leren kennen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Jaar 1

Kennismaking met werkterrein

In de propedeuse maak je kennis met je toekomstige werkterrein. Je houdt je bezig met gezonde ontwikkeling van de mens in relatie tot de omgeving, stoornissen in de ontwikkeling en het gedrag van de mens, oriëntatie op behandelen binnen vaktherapie. Bij het vak methodiek leer je hoe je de therapievorm kunt toepassen bij cliënten. Ook duik je al de beroepspraktijk in: je werkt aan een opdracht met kinderen.

Jaar 2

Verdieping leerstof en stage

Je leert ortho-agogisch en supportief werken. Verder besteed je aandacht aan de re-educatieve en reconstructieve werkwijze en professionaliteit en actualiteit in de hulpverlening. Ook loop je een stage van tien weken in de geestelijke gezondheidszorg of het speciaal onderwijs. Dit kan ook in het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland of Finland. Daarnaast neem je deel aan een werkweek. Die van Beeldend Vormen is elk jaar in Italië. De werkweek van Drama is elk jaar ergens anders.

Jaar 3

Stage en voorbereiding afstuderen

Het derde en vierde jaar vormen samen vier flexibele blokken waarbij je zelf de keuze hebt waar je mee begint. In jaar drie kies je twee van de onderstaande blokken:

 • Stage
 • Stage en voorbereiding afstudeerportfolio
 • Verdiepende of verbredende minor (intern of extern)
Jaar 4

Vervolg flexibele blokken en afstudeerportfolio

In het vierde volg je het overgebleven flexibele blok. Je sluit het vierde jaar af met het laatste blok: je afstudeerportfolio.

Vaardigheden

Met het probleemgestuurd onderwijs leer je oplossingsgericht denken. Ook ontwikkel je praktische vaardigheden zoals vergader- en presentatietechnieken.

Meer weten

Benieuwd naar het complete overzicht van de opleiding? Vraag de brochure aan van Creatieve Therapie.

Specialisatie

In het derde en/of vierde jaar van je opleiding kun je je specialiseren door minors te volgen: keuzevakken waarmee je je verdiept in een bepaald onderwerp of je verbreedt door een nieuw onderwerp toe te voegen. Deze minors bereiden je voor op de praktijk en laten zien hoe en waarmee je je als creatief therapeut kunt onderscheiden van collega's uit andere disciplines.

Je kunt minors volgen in Leeuwarden maar ook op een Stenden-campus in Zuid-Afrika (Grand Tour). Je kunt ook minors van andere opleidingen kiezen zodat je je academische vaardigheden kunt verbreden.

De minors van Creatieve Therapie:

 • Trauma en depressie: over complexe trauma’s (vanuit militaire dienst, oorlog), misbruik, getraumatiseerde kinderen, groepsagressie, etc.
 • Community Care: over nieuwe vormen als E-hulp en het inzetten van apps. En over nieuwe uitdagingen vanuit de wetgeving zoals de WMO en de decentralisaties.
 • Forensisch werken 1 en 2: over forensische hulpverlening, rechtssysteem, criminologische theorieën, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, analyse van delicten, daders en slachtoffers, etc.
 • Community development (Zuid-Afrika): over het proces waarbij leden van de community samenkomen en gezamenlijk in actie komen en oplossingen zoeken voor problemen op het gebied van wellbeing.
 • Humanitarian 1 en 2 (Leeuwarden, Zuid-Afrika): studenten focussen zich op ontwikkelingsprojecten- en hulp en landen in crisis, oorlog of waar natuurrampen zich hebben voorgedaan.
 • Topminor Toekomst in gezondheid: over healthy ageing, economie, arbeid en maatschappij, innovatie en praktijkgericht onderzoek. Voor deze topminor heb je wel voorkennis nodig.

Benodigd diploma

Voor de opleiding CT heb je één van de volgende diploma's en profielen nodig:

 • havo
  • C&M,
  • E&M,
  • N&T,
  • N&G
 • vwo
  • C&M,
  • E&M,
  • N&T,
  • N&G
 • mbo
  • niveau 4

Selectieprocedure

Voor de opleiding Creatieve Therapie moet je meedoen aan een selectieprocedure. Hiervoor bereid je thuis een opdracht voor en moet je een aantal opdrachten doen in een groep. Bij de selectie kijken we naar hoe goed je je kunt uitdrukken in een bepaalde therapievorm.

21+

Ben je ouder dan 21 jaar, voldoe je niet aan de toelatingseisen en wil je toch graag Creatieve Therapie studeren? Meld je dan aan voor het toelatingsexamen.

Praktisch

Start

September

Aanmelddatum

Voor deze opleiding moet je meedoen aan een selectieprocedure. Meld je hiervoor aan voor een van onze selectiedagen

Tip: wacht niet tot het laatste moment met aanmelden, zodat je je inschrijving vóór start van je opleiding kunt afronden.

Locatie

Leeuwarden

Taal

Nederlands

Studiebelasting

Creatieve Therapie is een voltijdopleiding, waar je ongeveer 40 uur per week mee bezig bent. Je volgt PGO sessies, hoorcolleges en krijgt praktische vakken zoals werkcolleges en practica. Ook werk je samen met je medestudenten aan opdrachten en projecten. Verder heb je intervisie en is er regelmatig contact met je Studieloopbaanbegeleider. De mate van sturing vanuit de opleiding wordt minder naarmate je verder komt in de opleiding.

Kosten

Kosten opleiding Creatieve Therapie
soort kosten bedragperiode
wettelijk collegegeld*)€ 2.006,- 2017/2018 
boeken € 989,-
€ 748,- 
eerste jaar (beeldend vormen)
eerste jaar (drama) 
€ 269,-tweede jaar
werkweek€ 500,- tweede jaar

*) Heb je al een bachelor- of masteropleiding in het onderwijs of de gezondheidszorg voltooid? Of voldoe je niet aan een andere voorwaarde voor het wettelijk collegegeld? Dan betaal je het instellingscollegegeld (€ 7.900,-) en niet het wettelijk collegegeld. Heb je al een bachelor- of masteropleiding behaald, maar doe je voor het eerst een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg dan is er sprake van een uitzondering en betaal je het wettelijke collegegeld. 

Op de website van DUO vind je meer informatie over het wettelijk en instellingscollegegeld. We geven zelf ook inzicht in de manier waarop het instellingscollegegeld wordt vastgesteld.

Studeren kost altijd meer dan alleen het collegegeld. Inschrijving en het behalen van studiepunten voor de studie wordt niet gerelateerd aan de gevraagde extra bijdrage.

Studie in Cijfers

Nieuwsgierig hoe de opleiding Creatieve Therapie het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd.

Vanaf 2018 gaan Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool fuseren! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Ga verder naar www.stenden.com