Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Op de website van NHL Stenden vind je de actuele informatie van de opleiding Pabo (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs).

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Op de website van NHL Stenden vind je de actuele informatie van de opleiding Pabo (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs).

University of Applied Sciences

Pabo

(B Opleiding tot leraar Basisonderwijs)

Bachelor Degree, voltijd

visual page

In het kort

Kun jij goed met kinderen omgaan, geef je graag het goede voorbeeld en wil je kinderen iets leren? En lijkt jou een baan leuk waarin geen dag hetzelfde is? Dan is de pabo jouw studie!

 • Je maakt grote kans op een baan: vanaf 2016 groeiende vraag naar leraren.
 • Je wordt opgeleid tot juf of meester in het basisonderwijs maar je kunt ook andere kanten op.
 • Je volgt een kleinschalige opleiding en krijgt veel persoonlijke begeleiding.
 • Je kunt kiezen voor vele soorten onderwijs.
 • Je staat tijdens de opleiding veel voor de klas.
 • De pabo in Emmen en Assen zijn beoordeeld als Topopleiding 2018 (HBO Keuzegids)

Loopbaan

Met het hbo-diploma pabo op zak kun je voor de klas. Dat spreekt voor zich. Maar je kunt ook andere kanten op met het pabo-diploma.

Inspirerend werk

Als juf of meester heb je inspirerend, creatief, maar ook verantwoordelijk werk. Met jouw vakkennis weet je hoe je kinderen van verschillende leeftijden, culturele achtergronden en met verschillende talenten het beste kunt begeleiden. Daarbij werk je zelfstandig, maar je werkt ook veel samen met collega's, ouders en andere onderwijsprofessionals.

Beroepen

Je kunt aan de slag als:

 • leraar basisonderwijs
 • educatief medewerker
 • remedial teacher
 • programmamaker bij media
 • (adjunct)directeur

Opleiding

De pabo is een brede en praktijkgerichte opleiding. Je brengt veel tijd door in de basisschool en ontwikkelt daar je onderwijskundige, pedagogische en didactische capaciteiten. De pabo is ook wel bekend onder de officiële naam Opleiding tot Leraar Basisonderwijs.

Jaar 1

Kennismaking met beroep

In de propedeuse maak je kennis met het beroep van leraar. De nadruk ligt op de pedagogische kant: wat is opvoeden? Hoe denken kinderen? En hoe communiceer je met kinderen? Je gaat elke week één dag naar je stageschool. Daar geef je delen van lessen en krijg je inzicht in de gang van zaken in de groep.

Jaar 2

Verdieping leerstof

In de hoofdfase (tweede en derde jaar) besteed je veel aandacht aan didactiek: hoe zet je kinderen aan het werk en wanneer is een les geslaagd? Je gaat elke week anderhalve dag naar je stageschool. Je voert onderwijstaken uit binnen de groep.

Jaar 3

Onder- of bovenbouw

Je specialiseert je in de onder- of bovenbouw. Je gaat elke week twee dagen naar je stageschool. Halverwege het derde jaar rond je de hoofdfase af en start je met de afstudeerfase. Je verantwoordelijkheid en lesuren nemen toe; begeleiding gebeurt steeds meer op afstand. 

Jaar 4

Afstudeerfase

In het laatste jaar kun je speciale keuzevakken (minoren) volgen, bijvoorbeeld Het jonge kind, Special Educational Needs of Arts and culture. Je krijgt meer verantwoordelijkheid, staat vaker voor de klas en werkt steeds zelfstandiger. Je sluit de afstudeerfase af met een intensieve stage waarin je praktijkonderzoek doet.

Meer weten

Benieuwd naar het complete overzicht van de opleiding? Vraag de brochure aan van pabo.

Kies jouw pabo

Bij Stenden kies je de pabo die het beste bij je past. Er zijn vijf pabo's op vijf locaties. Zij hebben een gemeenschappelijk opleidingsprogramma, met elk een eigen profilering.

Meertalig en protestants-christelijk in Leeuwarden

Wil je meertalig onderwijs geven? Dan ben je op de pabo in Leeuwarden op de juiste plek. De opleiding besteedt veel aandacht aan twee- en drietalig onderwijs. Hier kun je dan ook de minor Meertaligheid volgen. Je loopt stage in het protestants-christelijk basisonderwijs en behaalt het diploma christelijk basisonderwijs.

Speciaal, Academisch en pluriform-christelijk in Groningen

Wil je werken met kinderen die een speciale benadering vragen? Dan is de pabo in Groningen jouw opleiding. Het programma sluit aan bij actuele concepten in het basisonderwijs zoals meervoudige intelligentie, ontdekkend leren en Passend Onderwijs. Hier kun je de minor Special Educational Needs volgen. Ook kun je in Groningen de Academische pabo doen. Groningen richt zich op pluriform-christelijk onderwijs.

Vernieuwingsonderwijs, christelijk en openbaar in Assen

Ligt jouw interesse bij vernieuwingsonderwijs zoals Jenaplan, Dalton en Montessori? Pabo De Eekhorst in Assen is al meer dan vijftig jaar een begrip op dit gebied. Je kunt hier dan ook minoren volgen over deze onderwijsvormen, maar ook de minor Mediawijs in beeld en taal. Op de pabo in Assen kun je een diploma behalen voor het christelijk en het openbaar basisonderwijs.

Wetenschap en technologie, christelijk en openbaar in Emmen

Ben je geïnteresseerd in wetenschap en technologie in het onderwijs? Dan is de pabo in Emmen jouw plek. In het onderzoekslaboratorium Stenden YourConcept kun je onderzoekend en ontwerpend leren met leerlingen uit het basisonderwijs. Daarbij werk je nauw samen met basisscholen en bedrijven uit de regio. Ook kun je een minor over wetenschap en technologie volgen. In Emmen kun je een diploma behalen voor het christelijk en het openbaar basisonderwijs.

Benodigd diploma

Voor de pabo-opleiding heb je een van de volgende diploma's nodig:

 • havo
  • C&M,
  • E&M,
  • N&T,
  • N&G
 • vwo
  • C&M,
  • E&M,
  • N&T,
  • N&G
 • mbo
  • niveau 4

Intakeprocedure

Nadat je je hebt ingeschreven, kom je in de intakeprocedure: afhankelijk van je vooropleiding doe je een of meer toelatingstoetsen. 

Toelatingstoets

Kom je van de havo en heb je geen eindexamen gedaan in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie? Dan doe je eerst een toelatingstoets voor elk vakgebied waarin je geen eindexamen hebt gedaan. Kom je van een mbo-opleiding? Dan doe je toelatingstoetsen voor al deze vakgebieden.

Kom je van het vwo? Dan hoef je geen toelatingstoets te doen. Meer informatie over de toelatingstoets lees je op de website Goed voorbereid naar de pabo.

Entreetoets

In het eerste jaar leg je entreetoetsen af voor de vakken taal en rekenen.

21+

Ben je ouder dan 21 jaar, voldoe je niet aan de toelatingseisen en wil je toch graag de pabo doen? Meld je dan aan voor het toelatingsexamen.

Praktisch

Start

September

Locatie

Leeuwarden, Groningen, Assen, Emmen

Taal

Nederlands

Kosten

Kosten opleiding pabo
soort kosten bedragperiode
wettelijk collegegeld*)€ 2.006,- 2017/2018 
boeken, readers 

 eerste jaar € 900,-, daarna ca. € 400,- p/j 

per jaar

*) Heb je al een bachelor- of masteropleiding in het onderwijs of de gezondheidszorg voltooid? Of voldoe je niet aan een andere voorwaarde voor het wettelijk collegegeld? Dan betaal je het instellingscollegegeld (€ 7.900,-) en niet het wettelijk collegegeld. Heb je al een bachelor- of masteropleiding behaald, maar doe je voor het eerst een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg dan is er sprake van een uitzondering en betaal je het wettelijke collegegeld. 

Op de website van DUO vind je meer informatie over het wettelijk en instellingscollegegeld. We geven zelf ook inzicht in de manier waarop het instellingscollegegeld wordt vastgesteld.

Studeren kost altijd meer dan alleen het collegegeld. Inschrijving en het behalen van studiepunten voor de studie wordt niet gerelateerd aan de gevraagde extra bijdrage.

Studie in Cijfers

Nieuwsgierig hoe de Pabo-opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd.

Vanaf 2018 gaan Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool fuseren! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Ga verder naar www.stenden.com