Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Op de website van NHL Stenden vind je de actuele informatie van de opleiding Social Work, de nieuwe naam van de opleiding SPH.

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Op de website van NHL Stenden vind je de actuele informatie van de opleiding Social Work, de nieuwe naam van de opleiding SPH.

University of Applied Sciences

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

(B Sociaal Pedagogische Hulpverlening)

Bachelor Degree, voltijd

visual page

In het kort

Wil je mensen helpen, kun je je goed inleven in anderen, vind je het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij en sta je stevig in je schoenen? Wil jij in een praktijkgerichte omgeving opgeleid worden tot Bachelor of Social Work. Dan is SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) jouw studie!

 • Je volgt een brede opleiding die volledig aansluit bij ontwikkelingen rondom Social Work.*
 • Je volgt een praktijkgerichte opleiding, die ervoor zorgt dat jij straks klaar bent voor het werkveld.
 • Je krijgt begeleiding van docenten die de praktijk kennen en je meenemen in de laatste ontwikkelingen.
 • Je leert hoe je creatieve middelen (spel, drama, beweging, muziek) effectief inzet in de hulpverlening.
 • Je oriënteert je op een sector waar jij je voor wilt inzetten, nationaal of internationaal.

* Meer over de ontwikkelingen rondom het vakgebied Social Work en de opleiding SPH bij Stenden

Lees meer over de ervaringen van Isabel en Jaimy!

Loopbaan

Als sociaal pedagogisch hulpverlener ga je aan de slag in het sociale domein, een sector die volop in ontwikkeling is. Dit vraagt om sociaal werkers die weten om te gaan met de veranderingen en innovaties in de hulpverlening. Bij SPH leiden we je op tot een Bachelor of Social Work die direct aan de slag kan én klaar is voor het sociaal werk van de toekomst! Je volgt een brede opleiding en kiest zelf in welke sector je verdiept, zoals de jeugdzorg, maatschappelijke opvang, psychiatrie, justitie, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, vluchtelingenopvang of de overheid.

Je inzetten voor een kwetsbare doelgroep

Als hulpverlener heb je verantwoordelijk en afwisselend werk. Met jouw vakkennis en vaardigheden zorg je ervoor dat kwetsbare mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Samen met het netwerk van de cliënt (familie, vrienden, omgeving) werk je toe naar meer zelfredzaamheid. Zo help je ze meer regie te krijgen over hun eigen leven. Dit doe je niet alleen; je werkt hiervoor continu samen met andere professionals zoals huisartsen en psychologen. Het intensieve contact met verschillende mensen en de vele ontwikkelingen en nieuwe inzichten in het werkveld maken je werk erg gevarieerd.

Beroepen

Na de opleiding kun je direct aan de slag in het werkveld. Voorbeelden van de beroepen:

 • sociotherapeut in een tbs-kliniek
 • jeugdhulpverlener
 • teamleider in een instelling voor gehandicapten
 • sociaal werker in een wijkteam
 • beleidsmedewerker bij de overheid

Bekijk ook de andere opleidingsvideo's of lees de ervaringsverhalen van onze studenten SPH.

Opleiding

De hbo-opleiding SPH gaat over mensen en hun welzijn. De theorie die je hierover krijgt, pas je waar mogelijk ook direct toe in de praktijk. We noemen dit werkplekleren. Deze unieke manier van leren zorg ervoor dat dat jij straks klaar bent voor de praktijk waarin je straks gaat werken. Je hebt actuele kennis en beschikt over de ervaring om deze toe te passen!

Tijdens de opleiding leer je het gedrag van mensen te begrijpen en hoe je als hulpverlener dit gedrag te positief kunt beïnvloeden. Hierbij ga je uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt. Na vier jaar ben je specialist in de sociaalpedagogische hulpverlening en mag je je Bachelor of Social Work noemen.

Jaar 1

Kennismaking met het beroep

In het eerste jaar maak je kennis met je toekomstige beroep. Wat is hulpverlening, wat zijn cliënten, welke hulpvragen hebben en wat hebben ze nodig? Je volgt vakken als Psychologie, Sociologie, Communicatieve vaardigheden (gespreksvoering) en Ethiek. Je leert het gedrag van mensen begrijpen. Vervolgens leer je wat je kunt doen om mensen te helpen hun gedrag positief te veranderen.

Jaar 2

Verdieping en praktijk

Dit jaar staat in het teken van werkplekleren. Het gehele jaar door loop je drie dagen stage in de week en werk je aan beroepstaken in de praktijkinstelling. De overige dagen volg je ondersteunende lessen. Iedere week komt je eigen praktijkdocent van Stenden in de instelling, om je daar te begeleiden. 

Jaar 3

Projectmatig werken

Je krijgt het denken en handelen als een professional steeds beter onder de knie. Ook leer je om projectmatig te werken. Je verdiept je in onderwerpen die jouw interesse hebben, door minors te volgen. Dit kan binnen de hogeschool maar ook door een opdracht te doen in de praktijk.

Jaar 4

Afstudeerfase

Je rondt de opleiding af met een onderzoeksopdracht. Deze opdracht voer je uit bij een organisatie in binnen- of buitenland. Bijvoorbeeld in het leerbedrijf Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Of via de Stenden-vestiging in Zuid-Afrika. Je kunt ook naar Duitsland, Finland, Zweden of de Nederlandse Antillen. Daarnaast kun je praktijkgericht onderzoek uitvoeren via het lectoraat Social Work and Arts Therapies.

Vaardigheden

Met het probleemgestuurd onderwijs van Stenden leer je oplossingsgericht denken. Ook leer je gesprekken voeren, samenwerken en afstand behouden. Daarnaast ontwikkel je ethische en morele vaardigheden en doe je kennis op van verschillende culturen. Bij SPH zijn veel Duitse studenten. Door met anderen en andersdenkenden samen te werken leer je omgaan met maatschappelijke vragen.

Meer weten

Benieuwd naar het complete overzicht van de opleiding? Vraag de brochure aan van SPH.

Specialisatie

SPH is een brede opleiding. In het derde jaar kun je je specialiseren door minors te volgen: keuzevakken waarmee je je verdiept in een bepaald onderwerp of je verbreedt door een nieuw onderwerp toe te voegen. Zo geef je je eigen studie vorm.

Je kunt minors volgen in Leeuwarden maar ook op de Stenden-campus in Zuid-Afrika (Grand Tour). Je kunt ook minors van andere opleidingen kiezen zodat je je academische vaardigheden kunt verbreden. De minors van SPH:

 • Jeugdzorg 1 en 2: over gedragsproblemen, de invloed van eigen sociale normen op de beroepsuitoefening, culturele referentiekaders, specifieke problemen van groepen minderheden, jeugdstrafrechtsysteem, etc. Met deze verdiepende minors beschik je over het uitstroomprofiel Jeugdzorg, dat nodig is om te gaan werken met kinderen en jongeren.
 • Forensisch werken 1 en 2: over forensische hulpverlening, rechtssysteem, criminologische theorieën, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, analyse van delicten, daders en slachtoffers, etc.
 • Community Care: over nieuwe vormen als E-hulp en het inzetten van apps. En over nieuwe uitdagingen vanuit de wetgeving zoals de WMO en de decentralisaties. Bekijk de video over de Minor Community Care.
 • Community development (Zuid-Afrika): over het proces waarbij leden van de community samenkomen en gezamenlijk in actie komen en oplossingen zoeken voor problemen op het gebied van wellbeing.
 • Humanitarian 1 en 2 (Leeuwarden, Zuid-Afrika) studenten focussen zich op ontwikkelingsprojecten- en hulp en landen in crisis, oorlog of waar natuurrampen zich hebben voorgedaan.
 • Topminor Toekomst in gezondheid: over healthy ageing, economie, arbeid en maatschappij, innovatie en praktijkgericht onderzoek. Voor deze topminor heb je wel voorkennis nodig.

Benodigd diploma

Voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb je een van de volgende diploma's en profielen nodig:

 • havo
  • C&M,
  • E&M,
  • N&T,
  • N&G
 • vwo
  • C&M,
  • E&M,
  • N&T,
  • N&G
 • mbo
  • niveau 4

21+

Ben je ouder dan 21 jaar, voldoe je niet aan de toelatingseisen en wil je toch graag Sociaal Pedagogische Hulpverlening studeren? Meld je dan aan voor het toelatingsexamen.

Praktisch

Start

September 2017
Februari 2018

Locatie

Leeuwarden

Taal

Nederlands

Studiebelasting

Sociaal Pedagogische Hulpverlening is een voltijdopleiding, waar je ongeveer 40 uur per week mee bezig bent. Je volgt PGO, hoorcolleges en krijgt praktische vakken zoals werkcolleges en practica. Ook werk je samen met je medestudenten aan opdrachten en projecten. Verder is er regelmatig contact met je Studieloopbaanbegeleider. In uren gaat het concreet om: 

Jaar 1Jaar 2Jaar 3
docentcontacturen18108
zelfstudie122422
groepswerk866

Jaar 4 is combinatie van stage, supervisie en afstudeeronderzoek.

Kosten

Kosten opleiding SPH
soort kosten bedragperiode
wettelijk collegegeld*)€ 2.006,- 2017/2018 
boeken€ 695,- eerste jaar

*) Heb je al een bachelor- of masteropleiding in het onderwijs of de gezondheidszorg voltooid? Of voldoe je niet aan een andere voorwaarde voor het wettelijk collegegeld? Dan betaal je het instellingscollegegeld (€ 7.900,-) en niet het wettelijk collegegeld. Heb je al een bachelor- of masteropleiding behaald, maar doe je voor het eerst een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg dan is er sprake van een uitzondering en betaal je het wettelijke collegegeld. 

Op de website van DUO vind je meer informatie over het wettelijk en instellingscollegegeld. We geven zelf ook inzicht in de manier waarop het instellingscollegegeld wordt vastgesteld.

Studeren kost altijd meer dan alleen het collegegeld. Inschrijving en het behalen van studiepunten voor de studie wordt niet gerelateerd aan de gevraagde extra bijdrage.

Studie in Cijfers

Nieuwsgierig hoe de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd.

Vanaf 2018 gaan Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool fuseren! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Ga verder naar www.stenden.com