Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Op de website van NHL Stenden vind je de actuele informatie van de opleiding Werktuigbouwkunde. 

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Op de website van NHL Stenden vind je de actuele informatie van de opleiding Werktuigbouwkunde. 

University of Applied Sciences

Werktuigbouwkunde

(B Werktuigbouwkunde)

Bachelor Degree, duaal

visual page

In het kort

Worden jouw werkzaamheden uitgebreid? Zoek je meer verdieping en wil je de ideale combinatie tussen werk, opleiding en privé? Kies dan voor de opleiding Werktuigbouwkunde duaal, een opleiding waarin werkend-leren centraal staat.

 • Flexibel programma door studeren in modules.
 • Verzilveren van reeds opgedane kennis en ervaring.
 • Snel resultaat door studeren in modules van een half jaar.
 • Studeren in groepen met medestudenten uit het bedrijfsleven.
 • Persoonlijke ontwikkeling zodat je groeit in je baan en het bedrijf.

Flexibel studeren

De duale opleiding Werktuigbouwkunde is een flexibele opleiding. Het leertraject wordt afgestemd op jouw ervaring en behoefte. Hierdoor is de opleiding goed te combineren met jouw werk en privésituatie!

Werkveld

De opleiding biedt naast een mooie balans tussen theorie en praktijk ook de mogelijkheid om je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Naast vakkennis, zijn ook zelfstandigheid, een zelfbewuste houding in werksituaties en een ondernemende houding belangrijke leerdoelen. De opleiding zorgt voor optimale uitwisseling tussen student, opleiding en werkveld. In de opleiding staat het leren van en met elkaar voorop. De opleiding werkt met vakbekwame, inspirerende docenten, die veel ervaring hebben in de praktijk en zijn geschoold in deeltijddidactiek. Zij ondersteunen je in jouw ontwikkeling tot veelzijdig HBO-professional. Met Werktuigbouwkunde duaal ben je goed voorbereid op je rol als engineer van de toekomst in elk bedrijf.

 

Combineren werken en studeren

Om de geleerde theorie te kunnen toepassen in de praktijk, dien je minimaal 28 uur te werken. Je volgt daarnaast anderhalve dag (een dag en een aparte avond) bijeenkomsten. Daarin werk je aan jouw theoretische kennis en praktische competenties. Door de flexibele invulling van het programma in de vorm van modules loop je sneller door het programma heen. De opleiding stelt samen met de student een individueel traject vast op basis van de reeds verworven competenties om op die manier tot een optimaal studeerbare route te komen in combinatie met privé.

Functies

De duale opleiding Werktuigbouwkunde biedt je de mogelijkheid om door te groeien naar een diversiteit aan functies, zoals:

 • manager service of teamleider engineering
 • systeemontwerper
 • (senior) sales engineer
 • R&D of quality Engineer
 • KAM coördinator

Voor werkgevers

Vragen de snelle ontwikkelingen in de ‘smart industry’ meer van jouw medewerkers? Wil je hen de kans bieden om goed voorbereid met deze ontwikkelingen mee te gaan? De duale opleiding Werktuigbouwkunde biedt een interessant programma waarmee de medewerkers binnen jouw bedrijf op HBO niveau worden opgeleid tot engineers van de toekomst.

De studie wordt zo optimaal mogelijk in de context van het werk gezet. Daar ligt ook de focus van de opleiding. Het is een opleiding die jouw medewerkers in staat stelt werken en leren te combineren en waarin actuele vraagstukken van het bedrijf centraal staan. Kenmerkend is dat zowel de werkgever, de student en de opleiding hierin een belangrijke rol hebben.

De koppeling met de dagelijkse praktijk maakt de opleiding aantrekkelijk voor zowel de medewerkers als de werkgever. Je profiteert via de medewerkers bijvoorbeeld van slimme innovaties die vanuit meerdere invalshoeken zijn belicht. Ook de ontmoeting van de medewerkers met collega’s uit andere bedrijven kan verrijkend zijn. Heb je meerdere medewerkers die de opleiding willen volgen? Dan kunnen wij daarvoor een maatwerkoplossing voor aanbieden, bijvoorbeeld een eigen bedrijfsgroep die een studie volgt.

Met de focus op High Tech Systems and Materials (HTSM) en duurzame kunststoffen leiden wij samen met jou de huidige medewerkers op tot engineer van de toekomst.

Opleidingsinhoud

Het programma van de opleiding Werktuigbouwkunde Duaal is opgedeeld in modules met vooraf vastgestelde competenties. Elke module bestaat uit 30 EC (studiepunten), die afgestemd kan worden op jouw individuele route wanneer er reeds competenties op het juiste niveau aanwezig zijn.

Je kunt eerder gevolgde opleidingen en werkervaring laten beoordelen op behaalde competenties en daardoor mogelijk de opleidingsduur verkorten. Naast het volgen van een complete opleiding, is het ook mogelijk om enkele modules te volgen, om zo specifieke competenties te vergroten. Iedere module wordt afgesloten met een certificaat.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende modules.

Modules

Module 1 - Introduction Engineering & Production

Module 2 - Introduction Controlled Systems

- Methodisch ontwerpen
- Krachtenspel
- Materiaalkeuze
- Productiemethodes
- 3D modelleren
- Technisch tekenen

- Statische en dynamische belastingen
- Besturing
- Machinecomponenten
- Communicatie
- Zelfkennis
- Verslagleggen

Module 3 - Sustainable Product Development

Module 4 - High Tech Systems and Materials

- Productontwikkeling
- Duurzaam
- LCA
- Productlevencyclus
- Kunststoffen
- Adviseren

- Energietechniek
- Regeling
- Systemen
- Robotica
- Constructiedossier
- Verbindingstechnieken

Module 5 - Management & Quality

Module 6 - Stage

- Bedrijfsprocessen
- Management
- PLM/ERP
- Procesoptimalisatie
- Lean manufacturing
- Design of Experiments

- Beroepssituaties
- Dynamische omgeving
- Internationaal
- Multidisciplinair

 

Module 7 - Minor

Module 8 - Afstuderen

- Verdieping
- Verbreding
- Interesses
- Raakvlakken

- Meesterproef
- Zelfstandig
- Beroepskennis en -vaardigheden
- Projectmanagement

Toelatingseisen

Voor de opleiding Werktuigbouwkunde heb je één van de volgende diploma's en profielen nodig:

 • havo
  • N&T, met wiskunde A of B
  • N&G nat of nlt, met wiskunde A of B
 • vwo
  • N&T,
  • N&G nat of nlt
 • mbo
  • niveau 4 (werktuigbouwkunde)
  • niveau 4 (overige techniek)

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, neem dan contact op met de opleiding. Er zijn verschillende mogelijkheden om alsnog tot de opleiding of modules toegelaten te worden.

Werkplek

Om toegelaten te worden tot de opleiding, dient je werkplek aan de volgende eisen te voldoen:

 • Je bent voor minimaal 28 uur per week in dienst.
 • Je bent in staat praktijkopdrachten uit te voeren voor deze studie. 
 • De werktuigbouwkundige werkzaamheden van jouw werkplek bieden volop leermogelijkheden.

Kosten

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit vier modules. Je betaalt collegegeld per module. De prijs van een module bedraagt € 2.975,-. Heb je nog niet eerder een bacheloropleiding afgerond? Dan heb je per module recht op een voucher van € 1.250,- (via het ministerie van OCW). Je betaalt dan zelf € 1.725,-. Voor werkgevers bestaat de mogelijkheid om subsidies aan te vragen bij brancheorganisaties. Vraag naar de mogelijkheden.

Studieboeken

De kosten voor studieboeken bedragen ongeveer € 1.150,- voor de gehele studie (alle modules).

Praktische informatie

Contact

Meer weten over de opleiding? Of een persoonlijk gesprek aanvragen om kennis te maken met de opleiding? Neem contact op met Hans van de Meent via telefoonnummer 06 41 55 97 31 of e-mailadres hans.van.de.meent@stenden.com 

Locatie

De lessen worden verzorgd op Stenden Hogeschool in Emmen. De lesactiviteiten vinden plaats op een dag en een avond. 

De studiebelasting inclusief zelfstudie bedraagt tussen de 15 en 20 uur per week. Opdrachten worden zo veel mogelijk grotendeels gekoppeld aan de eigen werkomgeving, maar kunnen ook plaatsvinden buiten de eigen werkomgeving.

Studiebelasting

Je werkt minimaal 28 uur per week en besteedt ongeveer 12 uur per week aan je studie. Je komt wekelijks één dag en één avond naar Stenden Hogeschool in Emmen.

Instroommomenten

De opleiding start in september.

Experimenten flexibilisering

Deze opleiding is een van de opleidingen die wordt aangeboden vanuit de regeling “experimenten flexibilisering hoger beroepsonderwijs voor volwassenen”. Voor deze geaccrediteerde deeltijd en duale opleidingen zal de komende jaren specifieke aandacht worden gegeven aan het zo flexibel mogelijk aanbieden van de opleiding voor werkenden. Lees meer over wat dit voor jou (en je werkgever) kan betekenen.

Kennismaken & contact 

Het is belangrijk om met een goed gevoel aan een studie te beginnen. Daarom komen we graag bij jouw bedrijf om het programma toe te lichten en vragen te beantwoorden. Neem hiervoor contact op met Hans van de Meent via +31 (0) 6 4155 9731 of hans.van.de.meent@stenden.com

Voor alle vragen over aanmelden of toelating neem je contact op met het secretariaat van Stenden Technology via secretariaat.techniek@stenden.com of (0591) 853 118. 

Vanaf 2018 gaan Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool fuseren! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Ga verder naar www.stenden.com