Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

University of Applied Sciences

Studeren met een functiebeperking

Je hebt een functiebeperking en wilt graag een opleiding volgen. Stenden Hogeschool vindt het belangrijk dat alle studenten optimaal kunnen studeren. Binnen alle opleidingen zijn daarom mogelijkheden om individuele aanpassingen in onderwijs, begeleiding of toetsing te maken. Zo hoeft een beperking geen belemmering te zijn tijdens je studie.

Wat is een functiebeperking?

Functiebeperking is een verzamelbegrip voor chronische ziekten, psychische en lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan suikerziekte, reuma, slechtziendheid, depressie, ad(h)d en autisme. Beperkingen leiden niet altijd tot studiebelemmeringen. Wanneer dit wel het geval is, moeten oplossingen gevonden worden in voorzieningen en aanpassingen. Het doel is dat je in je studie niet belemmerd wordt door je beperking. 

Melden functiebeperking

Voordat je aan je opleiding begint - of zo snel mogelijk na de start van je opleiding - vraag je een gesprek met de studentendecaan aan. In dit gesprek bespreek je welke belemmeringen je in de studie verwacht en welke ondersteuning Stenden je daarbij kan bieden. Neem bij deze afspraak belangrijke, relevante documenten over je situatie mee. Denk aan een medische verklaring van je huisarts, behandelend arts of psycholoog/psychiater. Deze verklaring is nodig bij het treffen van voorzieningen en aanpassingen in jouw opleiding. Als je tijdens je studie een functiebeperking krijgt, kun je dit ook met je studentendecaan bespreken.

Vastleggen afspraken (onderwijscontract)

De afspraken over voorzieningen en aanpassingen in jouw studie worden vastgelegd in een onderwijscontract. Hierin staat wie wat regelt en wat jij als student zelf moet doen. Verandert er iets in je situatie? Geef dit op tijd door zodat je onderwijscontract aangepast kan worden.

Begeleiding tijdens je studie

Tijdens je opleiding krijg je begeleiding vanuit Stenden met als doel om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. De begeleiding wordt geboden door je studiebegeleider en aanvullend door de studentendecaan. Soms is het ook noodzakelijk dat je buiten Stenden nog extra specialistische begeleiding zoekt. 

Aanpassingen tijdens je studie

Voor alle opleidingen geldt dat er aanpassingen gedaan kunnen worden. De mogelijkheden verschillen soms opleiding. Een aantal voorbeelden van oplossingen die wij bieden:

  • Bij dyslexie: verlengen van de tijd om een toets te maken, vergroot lettertype, het gebruik van een computer bij open vragen van toetsen en het mogen gebruiken van voorleessoftware.
  • Bij chronische ziekte: het verminderen van de aanwezigheidsplicht (participatie). Je maakt dan afspraken met groepsgenoten over het overnemen van aantekeningen of met de docent over de behandelde leerstof. Je kunt ook bepaalde onderdelen van een studiejaar op een later tijdstip afronden of lessen in een andere groep doen. 
  • Bij ADHD: het volgen van trainingen binnen Stenden als ‘van lezen naar leren' en 'uitstelgedrag'. Je kunt ook individuele begeleiding krijgen van je decaan of 
extra begeleiding van je studiebegeleider en een studiemaatje. 
  • Stage: kun je door een chronische ziekte niet volledig stage lopen? In overleg met je stagecoördinator en decaan kun je minder uren maken. In sommige gevallen wordt dit gecompenseerd met een langere stageperiode.
  • Ziekenhuis en therapie: moet je voor onderzoek vaak naar het ziekenhuis of ga je één dag per week therapie volgen? Vaak kan je opleiding hier in het rooster rekening mee houden. Afhankelijk van het aantal uren dat je gaat missen, worden aanpassingen gedaan. Denk aan lessen volgen in een andere groep, vermindering van de aanwezigheidsplicht (Participatie) of een vervangende opdracht.

Wanneer het om een structurele voorziening gaat kan dit in overleg met de decaan in een onderwijscontract worden gezet.

Aanvragen financiële bijdrage

Er zijn verschillende regelingen om studeren voor mensen met een functiebeperking wat makkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan bijdragen in de kosten voor hulpmiddelen bij je studie- en woonkosten of bijdragen in het vervoer naar de opleiding.

Daarnaast zijn er nog opties als:

  • Erasmusbeurs: extra budget voor een stage in het buitenland.
  • Wanneer je Nederlandse studiefinanciering ontvangt van DUO zijn er verschillende regelingen voor studenten met een prestatiebeurs en in beperkte mate voor studenten die voor het eerst studiefinanciering vanaf september 2015 hebben ontvangen. 
  • Een financiële bijdrage uit het Profileringsfonds wanneer je nog meer studievertraging oploopt. 

Contact

Voor informatie over aanmelden en ondersteuning tijdens de studie kun je terecht bij een studentendecaan van Stenden. Je maakt een afspraak via iStudy:

Vestigingen Leeuwarden en Groningen
058-2441100
istudy@stenden.com 

Vestigingen Emmen, Assen en Meppel
0591-853192
istudy.emmen@stenden.com 

Meer informatie?

Op onderstaande websites vind je meer informatie over studeren met een functiebeperking.

Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool zijn gefuseerd! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. Ga je binnenkort studeren en wil je meer weten over onze nieuwe hogeschool? Kijk dan op www.nhlstenden.com.

Ga verder naar www.stenden.com